Pl Ru En
Превью фото

Wspieranie rosyjskich obrońców praw człowieka na emigracji: Najlepsze praktyki, aktualne wyzwania
Badanie przeprowadzone w Czechach, Niemczech, na Łotwie, w Polsce i Portugalii
dr Joanna Fomina, adiunkt, IFiS PAN

W raporcie przeanalizowano politykę wjazdu i pobytu rosyjskich obrońców praw człowieka w wybranych państwach członkowskich UE, a także środki integracyjne i możliwości oferowane po przyjeździe. Postawione pytania obejmują: W jaki sposób wybrane kraje UE zareagowały na potrzebę pilnego wyjazdu rosyjskich HRD zagrożonych prześladowaniami, szczególnie w następstwie wojny na pełną skalę prowadzonej przez Rosję przeciwko Ukrainie? Jakie wnioski mogą wyciągnąć państwa członkowskie UE z tego doświadczenia dla swoich krajowych polityk w zakresie przyjmowania obrońców praw człowieka z krajów trzecich? I w jaki sposób to doświadczenie może wpłynąć na sformułowanie wspólnej polityki UE w zakresie relokacji humanitarnej osób zagrożonych?

Badanie zostało zainicjowane przez Fundację WOT przy wsparciu Fundacji USA-Rosja.

Przeczytaj raport