Pl
Превью фото

RAPORT B.NIEMCOWA «PUTIN. WOJNA»

Autorem idei napisania tego raportu był Borys Niemcow. Na początku 2015 roku Borys zaczął zbierać materiały do raportu. Pracował intensywnie na ogólnie dostępnych źródłach i wyszukiwał ludzi, którzy mogliby podzielić się z nim dodatkowymi informacjami. Niemcow uważał próbę powstrzymania wojny za akt prawdziwego patriotyzmu. Wojna z Ukrainą jest podłą i cyniczną zbrodnią, za którą nasz kraj płaci krwią swych obywateli, kryzysem gospodarczym i międzynarodową izolacją. Nikt w Rosji jej nie potrzebuje z wyjątkiem Putina i jego otoczenia.

Borys nie zdążył napisać tekstu tego raportu. 27 lutego został zabity na Wielkim Moście Moskworieckim, tuż pod murami Kremla. Dokończenia dzieła Niemcowa podjęli się jego współpracownicy, przyjaciele oraz ludzie, którzy uważali tę pracę za ważną. Materiały zebrane przez Borysa stanowią podstawę raportu. Spis treści, odręczne notatki, dokumenty – wszystko, co on po sobie pozostawił, wykorzystano przy opracowywaniu tekstu.

Naszym zadaniem jest powiedzieć prawdę o tym, jak Kreml wmieszał się w ukraińską politykę doprowadzając do wojny między naszymi narodami; wojny, którą należy niezwłocznie powstrzymać.

Przeczytać raport