Pl Ru
Превью фото

Perspektywy promocji polskiej marki wśród aktywnych członków rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego

Społeczeństwo obywatelskie każdego kraju jest głównym nośnikiem kultury oraz głównym motorem komunikacji i dyplomacji publicznej. Dlatego też to właśnie interakcja podmiotów społeczeństwa obywatelskiego jest ważna dla wspierania wzajemnego zrozumienia i partnerstwa między krajami, a także wzajemnego przenikania kultur i wartości. Dialog między społeczeństwami pomaga neutralizować napięcia, które są wyrażane na poziomie państwa.

To właśnie aktywni członkowie społeczeństwa obywatelskiego pełnią rolę liderów opinii dla szerszego grona odbiorców, co oznacza, że od ich opinii zależy również ogólny nastrój rosyjskiego społeczeństwa.

W niniejszym opracowaniu przeanalizowaliśmy postrzeganie Polski przez rosyjskich przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i sformułowaliśmy propozycje, które pomogłyby osiągnąć głębsze wzajemne zrozumienie między krajami poprzez rozwój dwustronnego dialogu społecznego i kulturalnego.

Przeczytać raport