Pl Ru En
Превью фото

Regulacje prawne dotyczące służby wojskowej w Rosji w warunkach mobilizacji

Po ogłoszeniu w Rosji tzw. „częściowej mobilizacji” 21 września 2022 r. ramy prawne regulujące kwestie związane z pełnieniem służby wojskowej stały się narzędziem represji i zastraszania. Poborowi de facto tracą prawo wyboru miejsca służby wojskowej, nie mogą odmówić służby w wojsku czy wybrać alternatywną służbę cywilną. Żołnierze kontraktowi nie mają możliwości wypowiedzenia kontraktów, okres ich obowiązywania ulega automatycznemu przedłużeniu do końca okresu mobilizacji. Wojskowi nie mają prawa odmówić udziału w działaniach wojennych pod groźbą kary pozbawienia wolności do lat 10.

Nowa praktyka organów ścigania kształtująca się w warunkach mobilizacji i działań wojennych wskazuje na totalny oskarżycielski charakter orzeczeń sądowych i stosowanie kar głównie w postaci pozbawienia wolności.

W warunkach współczesnego represyjnego systemu prawnego Rosji, wobec braku legalnych sposobów uchylenia się od służby wojskowej, odmowa odbycia służby wojskowej i udziału w działaniach wojennych w Ukrainie przez jakiegokolwiek obywatela rosyjskiego powinna być postrzegana nie tyle jako akt samoobrony czy przetrwania, ale jako akt politycznego i moralnego sprzeciwu wobec rządzącego reżimu.

Przeczytaj raport