Fundacja WOT

O nas

"Fundacja WOT" działa od stycznia 2016 roku. Celem Fundacji jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej, sprzyjającej krzewieniu wartości demokratycznych i dialogowi międzykulturowemu. Działania Fundacji są finansowane ze środków m. st. Warszawa, budżetu państwa, prywatnych funduszy oraz darowizn na cele statutowe. „Fundacja WOT” jest członkiem federacji polskich organizacji pozarządowych Grupy Zagranica (od 2018 roku) oraz Warszawskiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców (od 2019 roku). Biuro "Fundacji WOT”: ul. Jaworzyńska 4 lok. 2 00-634 Warszawa Kontakt: info[et]wotf.pl, tel. +48 695 556 800 Adres siedziby: "Fundacja WOT", ul. Wodniaków 19d, 03-992 Warszawa NIP 952-214-2399, Regon 363551204, KRS 0000596866 Numer konta bankowego: 76 1160 2202 0000 0002 9638 1869 Bank Millennium

Nasze działania

Forum Borysa Niemcowa 2019 – Fundacja WOT w partnerstwie z Fundacją Wolności im. Borysa Niemcowa (Bonn, Niemcy) oraz Fundacja Friedricha Naumanna dla Wolności (Biuro w Moskwie, Rosja) organizują w październiku 2019 r. w Warszawie Forum Niemcowa – coroczne spotkanie polityków, aktywistów, intelektualistów i dziennikarzy z Rosji, Europy i Stanów Zjednoczonych, którzy podzielają wartości demokratyczne. Forum poświęcony jest dziedzictwu Borysa Niemcowa, lidera opozycji rosyjskiej, który został zamordowany w 2015 roku. Forum organizowany jest przy wsparciu m.in. Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu „Dyplomacja Publiczna 2019”. 

Centrum wsparcia dziennikarstwa niezależnego - program dla dziennikarzy i działaczy społecznych z Rosji w celu podniesienia ich potencjału zawodowego oraz wzmocnienia współpracy z polskimi i europejskimi kolegami. Uczestnicy projektu zajmują się najbardziej istotnymi dla regionu tematami. Program jest realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem „Za Wolną Rosję”, materiały publikowane są na stronie freerussia.eu oraz facebook.com/wolnarosja

Dom Wolnej Rosji – organizacja w Warszawie i całej Polsce spotkań i wydarzeń promujących wiedzę o rosyjskim społeczeństwie obywatelskim, kulturze i historii, we współpracy z partnerami, m.in. Ośrodek Karta, Uniwersytet Warszawski, Centrum Łowicka, Wolski Dom Kultury. Są to koncerty, konkursy, prezentacje książek, spotkania z gośćmi z Rosji, wystawy oraz inne działania. Informacje na temat wydarzeń publikujemy na stronach facebook.com/klubzawarka oraz facebook.com/wolnarosja

Klub ZAWARKA - program dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, oraz ich rodziców mający na celu wsparcie ich integracji w polskim społeczeństwie i zachowania języka ojczystego. Więcej informacji publikujemy na stronie www.zawarka.pl oraz facebook.com/klubzawarka 

 

 

Adres

Fundacja WOT

Adres: Siedziba: ul. Wodniaków 19D03-992 Warszawa

NIP: 952-214-2399

Biuro Fundacji

Adres: Jaworzyńska 4/2 00-634 Warszawa

Telefon: +48 695-556-800